Autor těchto stránek se 11 let živí likvidací štěnic v Praze a okolí.

Štěnice postelová na ubytovacích zařázeních?

Provozujete hotel, hostel, ubytovnu, pronájímáte byt a objevili se Vám štěnice?

I když výskyt štěnic na pokojích je nepříjemná záležitost, není potřeba propadat panice. Dnešní technologie umožňují rychlá a efektivní řešení, která minimálně omezí chod ubytovacího zařízení.

Stačí zavolat na telefonní číslo 737 129 777.

Štěnice hubím postřikem, případně při vysoké infestaci plynováním. Nejlepší samozřejmě je, když jsou pokoje neobydlené. Ale i v obsazeném pokoji se dá provést dezisekce štěnic bez většího omezení ubytovaného klienta.

Pro úspěšné vyhubení štěnice postelové je potřeba postřik opakovat, nejlépe v rozmezí 7-10 dní. Tím se zamezí dalšímu rozšiřování a zajistí se úplné zlikvidování kolonie na pokoji. Po ukončené dezinsekci se na pokoje umisťují monitorovací pasti, které potvrdí (vyvrátí) úspěšnost zásahu.

Samozřejmostí je vystavení pracovního protokolu, sloužící jako doklad pro hygienickou stanici a doklad o odborné způsobilosti.

Jak zjistíte, že máte na pokojích štěnice?

Zpravidla se přihlásí sami ubytovaní. A ti si to většinou nenechají pro sebe. Dodržením určitých postupů se dá toto ryziko minimalizovat. Stačí upozornit personál, na co se mají zaměřit a v okamžiku podezření okamžitě jednat.
Prvním indikátorem mohou být krvavé skvrny na povlečení.
Další stopou jsou černé tečky na matracích, roštech a rámech postelí.
Již při trochu větší infestaci se dají objevit shluky vajíček.
Nejspolehlivějším důkazem je však chycený "brouk".
Tato zvýšená opatrnost nezdrží personál více než pár vteřin a určitě se vyplatí.

Jak postupovat, když se výskyt štěnic potvrdí?

S ničím nehýbejte a vyčkejte příjezdu odborníka. Ten na místě určí další postup.
Počítejte s tím, že bude potřeba minimálně bariérově ošetřit sousední pokoje.
Jestliže je pokoj obsazen, je NUTNÁ přítomnost někoho z personálu.

Kolik stojí dezinsekce štěnice postelové?

Cena je závislá na počtu postelí na pokojích, stupni infestace (zamoření) a použité technologii.
Průměrná cena ze pohybuje kolem 1.000,-Kč/pokoj.

Infografika o štěnici postelové:

Malou infografiku o štěnici postelové naleznete zde >>>